(1)
Sembiring, S. A. .; Purba, A. W. D. . Hubungan Tingkat Pendidikan Terhadap Jenis Gabah Dijual Petani Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No 24 Tahun 2020. Agriust 2023, 4, 30-33.